Jourservice

När olyckan är framme -
031 53 40 04

Avloppsrensning

Rörspolning vid stopp i avloppet eller i förebyggande syfte

Rörinspektion

Undvik obehagliga överraskningar!

Spolservice med hög kvalitet

JP Spolservice AB är stolta över att kunna säga att vi har lång och gedigen erfarenhet av avloppsrensning vid stopp i avloppet och avloppsunderhåll för att undvika det. Vi arbetar hela tiden för att du som kund ska känna dig fullständigt trygg och nöjd med vår service. Företaget har över tio års erfarenhet i branschen och ser hela tiden till att vi ligger i framkant av utvecklingen gällande teknik, kvalitet samt miljö.

Stopp i avlopp kan snabbt orsaka fukt och vattenskador och bör åtgärdas omgående. Högtrycksspolning är den absolut mest effektiva metoden vid spolning av avlopp.

Jourservice med spolbil

Akut stopp i avloppet? Lugn, vi finns här till din räddning och utför jourservice med spolbil. Välkommen att kontakta oss dygnet runt på tel 031-53 40 04  vid akuta behov av av avloppsspolning. Kontakta oss direkt när stoppet uppstått eller när du märker att det börjar rinna undan långsamt innan det riskerar bli översvämning och vattenskador.

Rörinspektion

Undvik obehagliga överraskningar! Vi utför en rörinspektion som ger dig status på rörsystemen i din fastighet. Genom statusuppdateringen får du kontroll på rören och på så sätt kan du agera med åtgärder i tid. Du slipper obehagliga överraskningar i form av fukt och vattenskador som kan bli mycket kostsamt.

Ett modernt fullserviceföretag

JP Spolservice AB är ett fullserviceföretag inom avloppsrensning och avloppsunderhåll av dag och spillvattensystem för såväl privata bostäder som större och mindre fastigheter. Vi är medlem i Branchorganisationen Brif 3Q och du kan vara helt trygg med kvalitén på utförda arbeten. Låt oss hjälpa er i Göteborg med omnejd! 

Kontakta oss

Självklart är du välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med en avloppsrensning vid stopp i avloppet. Vi utför avloppsrensning och underhåll åt kommersiella bolag, förvaltare och privatkunder i hela västsverige. Har du fått akut stopp i avloppet? Vi har jourservice med spolbil som gör att vi snabbt kan vara på plats. Vill du veta mer om våra tjänster är du välkommen att höra av dig. JP Spolservice AB är det moderna fullservice företaget, din personliga expert på avloppsrensning, kamerainspektion och relining. Låt oss hjälpa dig i Göteborg och runt om i västsverige! 

JP Spolservice AB
Backa Strandgata 14
422 46 Hisings Backa
 
 
JP Spolservice AB är ett fullserviceföretag inom underhåll och rensning av dag och spillvattensystem i fastigheter.