Underhållsspolning

För Bostadsrättsföreningar och Förvaltare

Underhållsspolning - Rensa avloppet var 5:e år!

Vår rekommendation är att de flesta avlopp normalt sett bör rensas genom underhållsspolning vart femte år. I vissa fall kan det krävas underhåll så ofta som vart fjärde år beroende på ledningarnas längd, status och de boendes vanor. Det är även viktigt att själv rensa och hålla rent i golvbrunnen där hår och avlagringar samlas samt rensa vattenlåset i kök och badrum med jämna mellanrum. 

Avloppsrensning till fast pris och med garanti!

JP Spolservice erbjuder kvalitativa avloppstjänster genom utbildad och certifierad personal till förmånliga priser. Vi lämnar fasta priser och garanti på våra tjänster. Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar tecknar med fördel vårt förmånliga serviceavtal Jp All in one , där allt ingår till en fast månadskostnad, rabatter på tillkommande arbeten. 

Ett modernt fullserviceföretag

JP Spolservice AB är ett fullserviceföretag inom avloppsrensning och avloppsunderhåll av dag och spillvattensystem för såväl privata bostäder som större och mindre fastigheter. Vi är medlem i Branchorganisationen Brif 3Q och du kan vara helt trygg med kvalitén på utförda arbeten. Låt oss hjälpa er i Göteborg med omnejd! 

Kontakta oss

Självklart är du välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med en avloppsrensning vid stopp i avloppet. Vi utför avloppsrensning och underhåll åt kommersiella bolag, förvaltare och privatkunder i hela västsverige. Har du fått akut stopp i avloppet? Vi har jourservice med spolbil som gör att vi snabbt kan vara på plats. Vill du veta mer om våra tjänster är du välkommen att höra av dig. JP Spolservice AB är det moderna fullservice företaget, din personliga expert på avloppsrensning, kamerainspektion och relining. Låt oss hjälpa dig i Göteborg och runt om i västsverige! 

JP Spolservice AB
Backa Strandgata 14
422 46 Hisings Backa
 
 
JP Spolservice AB är ett fullserviceföretag inom underhåll och rensning av dag och spillvattensystem i fastigheter.