Underhållsspolning

Underhållsspolning villa för privatpersoner

Har du problem med att vattnet inte rinner ordentligt, bubblar det och luktar illa från kök och wc, då är det dags för en underhållsspolning.
Underhållsspolning utförs för att minska risken för stopp som kan medföra vattenskador men även för att förlänga livslängden på avloppssystemen. Löpande underhåll skapar ett avloppsnät som fungerar, ger trygghet i användandet, samt är ekonomiskt och miljömässigt hållbart .
En rekommenderad intervall för underhållsspolning i en villa/radhus 5-10 år.

Ett modernt fullserviceföretag

JP Spolservice AB är ett fullserviceföretag inom avloppsrensning och avloppsunderhåll av dag och spillvattensystem för såväl privata bostäder som större och mindre fastigheter. Vi är medlem i Branchorganisationen Brif 3Q och du kan vara helt trygg med kvalitén på utförda arbeten. Låt oss hjälpa er i Göteborg med omnejd! 

Kontakta oss

Självklart är du välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med en avloppsrensning vid stopp i avloppet. Vi utför avloppsrensning och underhåll åt kommersiella bolag, förvaltare och privatkunder i hela västsverige. Har du fått akut stopp i avloppet? Vi har jourservice med spolbil som gör att vi snabbt kan vara på plats. Vill du veta mer om våra tjänster är du välkommen att höra av dig. JP Spolservice AB är det moderna fullservice företaget, din personliga expert på avloppsrensning, kamerainspektion och relining. Låt oss hjälpa dig i Göteborg och runt om i västsverige! 

JP Spolservice AB
Backa Strandgata 14
422 46 Hisings Backa
 
 
JP Spolservice AB är ett fullserviceföretag inom underhåll och rensning av dag och spillvattensystem i fastigheter.